Dianetika

Čo je Dianetika a čo z nej môžem mať ja?

Dianetika je jediný spôsob, ktorý dokáže odstrániť skutočný zdroj všetkých Vašich:

▲neistôt,

▲nízkej sebadôvery,

▲a pochybností o sebe.

Dianetika je súbor myšlienok a postupov, ktoré odstraňujú všetku minulú fyzickú a duševnú bolesť zo života človeka. Popisuje vzťah medzi telom a mysľou, a jej tri časti, z ktorých sa ľudská myseľ skladá: analytickú, reaktívnu a somatickú.


Dianetiku vyvinul a spísal do knižnej podoby L. Ron Hubbard. Prvýkrát vyšla v USA dňa 9. mája 1950 pod názvom Dianetika: Moderná veda o duševnom zdraví a hovorovo sa tiež označuje ako “Kniha jeden”. Vydanie tejto knihy spustilo vďaka svojim prevratným výsledkom celosvetové hnutie, ktoré sa začalo šíriť a rozrastať do všetkých krajín sveta.

L. Ron Hubbard vo svojom výskume popísal a izoloval “dynamický princíp” existencie, ktorým sa riadi všetko živé na Zemi a prvýkrát tiež podal úplný popis ľudskej mysle a jej fungovania. Identifikoval jediný zdroj “ľudskej aberácie” a tým je “reaktívna myseľ” – skrytá ale vždy vedomá časť mysle, v ktorej sú na bunkovej úrovni uložené záznamy bolestivých zážitkov (engramy).


Dianetika popisuje terapiu (auditing), ktorá tieto bolestivé záznamy odstraňuje čím obnovuje stratenú životnú silu a plný duševný potenciál človeka. Tieto záznamy sa nevymažú, len sa preradia z jeho podvedomej časti mysle do jeho analytickej mysle a nemajú už na neho viac vplyv.

Dianetika

Dianetika vám prinavráti vašu silu a energiu

Keď už človek nemá viac tieto bolestivé zážitky, ktoré by jeho potenciál limitovali, dosiahol to, čomu hovoríme stav Clear.

 

 

Vyčerpávajúce problémy v práci? Vyriešte ich pomocou účinných nástrojov! Nové DVD Problémy práce tu»