Dianetika

Čo je Dianetika a čo z nej môžem mať ja?

Dianetika je jediný spôsob, ktorý dokáže odstrániť skutočný zdroj všetkých Vašich:

▲neistôt,

▲nízkej sebadôvery,

▲a pochybností o sebe.

Dianetika je súbor myšlienok a postupov, ktoré odstraňujú všetku minulú fyzickú a duševnú bolesť zo života človeka. Popisuje vzťah medzi telom a mysľou, a jej tri časti, z ktorých sa ľudská myseľ skladá: analytickú, reaktívnu a somatickú.


Dianetiku vyvinul a spísal do knižnej podoby L. Ron Hubbard. Prvýkrát vyšla v USA dňa 9. mája 1950 pod názvom Dianetika: Moderná veda o duševnom zdraví a hovorovo sa tiež označuje ako “Kniha jeden”. Vydanie tejto knihy spustilo vďaka svojim prevratným výsledkom celosvetové hnutie, ktoré sa začalo šíriť a rozrastať do všetkých krajín sveta.

L. Ron Hubbard vo svojom výskume popísal a izoloval “dynamický princíp” existencie, ktorým sa riadi všetko živé na Zemi a prvýkrát tiež podal úplný popis ľudskej mysle a jej fungovania. Identifikoval jediný zdroj “ľudskej aberácie” a tým je “reaktívna myseľ” – skrytá ale vždy vedomá časť mysle, v ktorej sú na bunkovej úrovni uložené záznamy bolestivých zážitkov (engramy).


Dianetika popisuje terapiu (auditing), ktorá tieto bolestivé záznamy odstraňuje čím obnovuje stratenú životnú silu a plný duševný potenciál človeka. Tieto záznamy sa nevymažú, len sa preradia z jeho podvedomej časti mysle do jeho analytickej mysle a nemajú už na neho viac vplyv.

Dianetika

Dianetika vám prinavráti vašu silu a energiu

Keď už človek nemá viac tieto bolestivé zážitky, ktoré by jeho potenciál limitovali, dosiahol to, čomu hovoríme stav Clear.

 

 

Dianetika je teraz zfilmovaná na novom DVD! Kliknite tu pre viac info»