• Oxfordský Test Osobnosti

  Už starovekí Gréci ako prví začali používať slovné spojenie "Spoznaj sám seba" a mali na to dobrý dôvod.

  Vaša osobnosť môže totiž predpovedať vaše budúce úspechy alebo problémy tak presne, že testovanie osobnosti sa stáva moderným spôsobom predpovedania osudu.

  Pomocou tohto testu môžete zistiť aké sú vaše:
  OK silné stránky,
  OK vaše slabiny,
  OK a vlastnosti, ktoré vás sťahujú dole.

  Oxfordský test osobnosti bol vyvinutý na vykreslenie veľmi presného obrazu charakteristík človeka. Pozostáva z 200 detailných otázok, ktoré sú následne vyhodnotené, pričom výsledkom je graf vykresľujúci 10 rozdielnych vlastností vašej osobnosti a vzťahov medzi nimi.

  Test osobnostiVýsledky vášho testu vám budú presne vysvetlené našim špecialistom, aby ste zistili:

  1. čo každý jeden bod znamená,

  2. ako jednotlivé body medzi sebou súvisia a

  3. aký majú vplyv na jednotlivé oblasti vášho života.

  Toto vyhodnotenie je veľmi detailné a môže zabrať nejaký čas. Najlepšie výsledky sú vždy dosahované pri osobnom vyhodnotení, takže ak máte záujem, urobte si test a v našom centre alebo v inom najbližšom Dianetickom centre vo vašom meste vám bude tento test bezplatne vyhodnotený.

  Odpovedzte na otázky na nasledujúcich stránkach, vyplňte kontakt a my vás s vašimi výsledkami budeme kontaktovať.

   Výsledky testu emailom neposielame. 


 • Inštrukcie k testu:

  1. Uistite sa, že rozumiete každej otázke; prečítajte si ju toľkokrát, koľko potrebujete.

  2. Nezdržujte sa príliš dlho pri jednej otázke. Odpovedzte na ňu hneď, len čo ju pochopíte a pokračujte ďalšou.

  3. Pokiaľ by bola odpoveď iná, čo sa minulosti a prítomnosti týka, odpovedajte tak ako je to teraz.

  Áno - znamená prevažne áno alebo celkom áno

  Možno - znamená neistotu; možno; ani nie celkom áno ani nie celkom nie

  Nie - znamená prevažne nie alebo clekom nie


 • ŠTART!